Tüm kültürler ve yaş gruplarının sanat adına üretim sürecinden başlayarak sunumuna kadar olan evrelerinde sanatseverlere destek ve örnek olacak şekilde çağın gereklerini yerine getirerek sunum zemini hazırlayan öncü sivil toplum örgütü olmak.